Make your own free website on Tripod.com
Blank page
Kuda Troya
Belalang dalam Kotak
Tragedi Buah Apel
Kita adalah Elang
Sukses adalah sebuah Pilihan
Belajar dari Gajah
Pelajaran dari Kupu-kupu
Pohon Apel
Kerikil Kecil
Halaman gambar
Blank page

Enter subhead content here

Wong Jawa duwe humor-e dewe, demen guyon, golek guyu, digawe ngilangake stres urip. Jajal diwaca guyonan Jawa sing rada ngawur ning ngisor iki. Nek rika isih duwe humor-e wong Jawa, rika bakale iso mesam-mesem, nek ora nganti ngguyu, ngikik, ngakak, ngekel opo mingkel.
1. Wong sing ORA JUJUR
    Wong sing nek ngentut terus nyalahna wong liya.
2. Wong BODO
    Wong sing nahan entute nganti 2jam-an.
3. Wong sing WAWASANE AMBA
    Wong sing ngerti kapan wektune kudu ngentut.
4. Wong sing SENGSARA
    Wong sing pengin banget ngentut nanging ora iso ngentut.
5. Wong sing MISTERIUS
    Wong sing nek ngentut wong liya ora ana sing ngerti.
6. Wong sing PERCAYA DIRI
    Wong sing ngira nek entute dewe ambune mesti wangi.
7. Wong sing SADIS
    Wong sing nek ngentut trus dikipasna maring kanane.
8. Wong sing ISINAN
    Wong sing nek ngentut terus ke-isinan dewe.
9. Wong sing GEMI
    Wong sing nek ngentut diatur setitik-setitik.
10. Wong sing SOMBONG
      Wong sing seneng ngambung entute dewe.
11. Wong sing RAMAH
      Wong sing seneng ngambung entute wong liya.
12. Wong sing ORA RAMAH
      Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan    
ngamuk ngamuk.
13. Wong sing KEKANAK-KANAKAN
       Wong sing senenge ngentut nang jero banyu ben iso ngerungokna munine blekuthuk-blekuthuk.
14. Wong sing ATLETIS
      Wong sing nek ngentut karo ngeden.
15. Wong JUJUR
      Wong sing nek ngentut ngakoni awake bar ngentut.
16. Wong PINTER
       Wong sing bisa niteni ambune entute wong liya.
17. Wong sing KURANG KONTROL DIRI
       Wong sing angger ngentut, mesti ampese melu metu.
18. Wong sing GEMI
      Wong sing angger ngentut, metune suwarane entut diendat-endat dadi ping 7.
19. Wong sing SOK AMAL
      Wong sing angger ngentut metune diobrolno sak ampese.
20. Wong sing ORA NGGENAH
      Wong sing angger ngentut silite ditempeli trompet ben banter suwarane.
21. Wong sing pakaryane NGGAWE LAGU
      Wong sing yen ngentut nganggo irama lagu.
22. Wong sing ORA SABARAN
      Wong sing wis ngeden sak uwen-uwen, entute ora muni, malah bol-e sing metu.
23. Wong NGANGGUR
      Wong sing seneng diskusi soal entut. Contone: kaya wong sing lagi maca iki.
Enter content here

Enter supporting content here

"Bila ingin jadi pohon besar siaplah diterpa angin dan badai, jika tidak jadilah rumput yang hidup dibawah pohon besar dan selalu diinjak-injak orang".